IMPLEMENTÁCIA BEZPEČNOSTNÉHO PROJEKTU NA MIERU

ZÁKAZKOVÁ IMPLEMENTÁCIA BPIS

Na mieru, podľa zákona 122/2013 (428/2002) a podľa súvisiacej legislatívy. Presne taký je bezpečnostný projekt od nás.

CENOVÁ PONUKA

Keďže bezpečnostné projekty na ochranu osobných údajov vytvárame na zákazku, sú aj cenové ponuky individuálne. Aby sme vedeli vypracovať konkrétnu ponuku pre vašu firmu, budeme od vás potrebovať vyplnený dotazník, ktorý nájdete v sekcii "NA STIAHNUTIE" vo formátoch DOC , ODT alebo PDF . Dotazník nám prosím zašlite e-mailom. Ak budete mať pri jeho vypĺňaní akékoľvek nejasnosti, kontaktuje nás pokojne aj telefonicky alebo osobne.

VLASTNOSTI NÁŠHO BEZPEČNOSTNÉHO PROJEKTU

  • súlad s ustanoveniami zákona NR SR 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení
  • implementácia podľa noriem STN ISO/IEC 17799 a STN ISO/IEC TR 13335
  • možnosť vlastnej implementácie na základe šablóny bezpečnostného projektu
  • poradenstvo a konzultácie k problematike bezpečnostného projektu


Pozrite si: vybrané referencie implementácie bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov